Gamle slekter

Nells gamle slekt i Nord Odal

Matea Bakka 

1852 - 1948

Her ligger et historisk dokument i fra

Marte Gravlie (Nells kones) bestemor .Samtale på hennes dødsleie 96 år gammel.

Ole  Bakka

hennes sønn Martes far

Skogskarens intervju 

fra 4.januar 1959