Olav Bunes


Hei!


Jeg ble våren 1969 spurt om å hjelpe til med opplæring av kornetter og trompeter i det som senere ble stiftet som Sand Skolemusikkorps.

Etter 1 år stod korpset uten dirigent og jeg ble spurt om å overta høsten 1970. Dette var ikke lett for jeg hadde bare spilt trompet i Sand Hornmusikk periodevis fra 1957.

Jeg hadde ingen erfaring med partitur, bassnøkkel eller dirigering, men sa jeg skulle prøve. På denne tiden ble det dannet korps i nesten hver skolekrets i Glåmdalsdistriktet og det var stor mangel på dirigenter.


Glåmdalen musikkforbund satte derfor i gang dirigentkurs.

Her kommer Trevor Ford inn.

Han var dengang ansatt i Norges Musikkorps Forbund.

Mens jeg gikk der fikk jeg en marsj fra Nell som het: «Marsj til skolemusikken», som jeg spurte om å endre navnet til «Marsj til Sand Skolemusikkorps», og det ble godtatt.

Marsjen ble tatt med på en dirigentøvelse hvor Trevor Ford ble spurt om han kunne arrangere denne.

Det var greit og vi fikk igjen en «full score» som jeg måtte skrive ut alle stemmene på.

Trevor Ford var instruktør på dirigentkursene.

 

Med hilsen Olav Bunes