Valser

Valser


Den store produksjonen av valser som han Nell hadde var spesiell.

Vi kan dele de inn i to typer :

  1. Brudevalser dedikert til brudepar - ( Noen av disse var bestilt )
  2. Valser som var "stemnings" basert.  ( Lurer på om han brukte slegga mye i 3/4 takt.)


Aud og Kjell

Brude valser :


På denne siden er  alle 

dedikerte brudevalser satt opp .

Stemnings valser :


På denne siden er  alle 

andre valser satt opp . Mange av valsene  ble til ved grua-   

Maia forteller at når han kom fort over gårdsplassen, da skulle hun ikke prate med han, for da gikk han rett inn i peisestua for å skrive ned en vals.